4de leerjaar

Kathleen
Ik ben juf Kathleen.
Ik geef sinds enkele jaren les in het derde en vierde  leerjaar. Samen met deze jongens en meisjes gaan we een hele stap vooruit in onze ontwikkeling. We leren cijferen, kommagetallen, taalsystematiek , ... en nog veel meer.
Klaswerking:
Het derde en vierde leerjaar is een graadsklas. JA hoor een graadsklas … Dit vraagt van de juf een aparte aanpak, omdat die de aandacht moet verdelen over twee groepen (differentiatie). De kinderen ontwikkelen hun taalvaardigheden en wiskundige inzichten op hun eigen niveau. Zo worden bijvoorbeeld de leerlingen van het derde leerjaar aan het werk gezet met rekenoefeningen, terwijl die van het vierde leerjaar een taalles krijgen. Er wordt sterk gedifferentieerd gewerkt: de klas wordt regelmatig in 3, 4 en soms wel 5 groepen opgedeeld, zodat elke groep op eigen niveau kan werken. (zelfstandig, meer uitleg, uitbreiding,…) Andere activiteiten kunnen dan weer voor de twee groepen samen gegeven worden, zoals wereldoriëntatie,  lichamelijke opvoeding, muzische en creatieve vakken, ... Door in een graadsklassen te werken krijgen de leerlingen een betere werkhouding (ze worden zelfstandiger). Dikwijls ontstaat er in een graadsklas ook een (soms spontaan) systeem van "tutoring", waarbij oudere leerlingen de jongere helpen. Voor de kennisvakken gebruiken we natuurlijk een aantal goed ontwikkelde methoden: Rekensprong plus (wiskunde), Tijd voor taal accent (Nederlands en spelling), Ik pen (handschriftontwikkeling). Voor de vaardigheden zoals WO en muzische vorming gaat de juf steeds op zoek naar nieuwe dingen. Zoals je ziet valt in onze klas steeds heel wat te beleven…
ma di wo do vr za zo
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31