Belleke Trek vzw

logo vriendenkring

Belleke-Trek is een vereniging van ouders, grootouders, sympathisanten… kortom, iedereen die onze school een warm hart toedraagt! Iedereen is welkom om lid te worden of om een vergadering bij te wonen. Ook de school is vertegenwoordigd tijdens deze vergaderingen.

De vereniging organiseert allerlei activiteiten ter ondersteuning van de school. De meeste activiteiten zijn erop gericht geld in te zamelen, zoals de schoolkalender, quiz... Dit geld wordt geïnvesteerd in de school, zoals bvb voor de inrichting van de nieuwe refter (servies, bestek…), aankoop turnzakjes en T-shirts, drinkbussen...

Maar evengoed tracht de vzw bij te dragen tot een warme school door juffen, schoolmedewerkers, ouders en andere betrokkenen samen te brengen door bijvoorbeeld al eens een drankje aan te bieden, de juffen (en meester) te verwennen op dag van de leerkracht, onze kinderen te trakteren op een schoolfuif bij de start van het nieuwe schooljaar… En we helpen de juffen bij schoolactiviteiten zoals kaas-en wijnavond, schoolfeest, ...