Onze troeven

De Bel …  is sterk in communicatie

-      Kiva … om te werken aan sociale vaardigheden

-      Lage drempels … om mekaar te kunnen ontmoeten

-      Open school … om te weten waar uw kind mee bezig is.

-      Klasdoorbrekend werk … om ook in andere klassen te mogen werken.

 

In De Bel … werken we op maat 

-     Interesse ... we werken in thema's die passen in de leefwereld van de kinderen. 

-     Differentiatie ... we laten de kinderen werken op hun eigen tempo en niveau.

 

In de Bel … is er een warme sfeer 

-      Familiaal … door de zorg voor elk kind.

-      Toffe activiteiten … zodat alle kinderen graag naar school gaan.

-      Groen ... met aandacht voor het milieu

 

In De Bel … staat er een sterk team voor uw kind klaar.

-      Extra ondersteunende leerkrachten … zodat alle leerlingen alle kansen krijgen voor hun toekomst.

-      Extra opvang … alle weekdagen van 7u tot 18u ! 

-      Extra peuterklas … zodat onze allerkleinsten in een klein klasje kunnen starten.