ICT-coördinator - Meester Johan

ICT (informatie- en communicatie technologie) vormt hoe langer hoe meer een essentieel onderdeel van onze samenleving.
Je krijgt er elke dag mee te maken en om goed te kunnen functioneren in zo’n samenleving is het nodig om op een vlotte wijze te leren omgaan met verschillende toepassingen van ICT.
In BS De Bel speelt dit vanzelfsprekend een grote, beginnende rol. Vernieuwen doe je echter niet van de ene dag op de andere. 
Al enkele schooljaren zijn we bezig met het integreren van ICT tot in de klaspraktijk.  Van het aanleggen van een goed netwerk, aanschaf van digitale borden en beamers, uitbreiden van het computerpark, tot het vernieuwen van de schoolwebsite(s)… Het staat niet stil !

Het is dan ook een hele verantwoordelijkheid dat kinderen hier op een veilige manier en met de geschikte middelen (hardware en software) kunnen mee omgaan en dingen kunnen leren ontdekken.

 

Het ICT-gebeuren eist op schoolniveau een degelijke organisatie.

Meebouwen aan de toekomst van morgen is dan ook een hele uitdaging !

Johan Ramakers
ICT-coördinator

Scholengroep 5