Zorgcoördinator - Juf Kathleen

Hallo allemaal,Kathleen Wouters

Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben juf Kathleen Wouters, zorgcoördinator voor alle leerlingen van De Bel enzorgjuf voor de leerlingen van de lagere school.

Als zorgjuf zal ik te vinden zijn in de klassen om zowel de leerkrachten als de leerlingen te ondersteunen. Op deze manier leer ik uw kind goed kennen, dit is belangrijk om zo de zorg te kunnen afstemmen die uw kind nodig heeft. Ik vind het belangrijk om vaak te overleggen met de klasjuf aangezien zij dagelijks met uw kind werkt in de klas.  Maar ik vind het minstens even belangrijk om u, als ouder, te betrekken aangezien u uw kind het best kent.

Als zorgcoördinator kan u me vinden in het zorglokaal (blauwe klas boven) en zal ik verschillende taken op mij nemen zoals het opvolgen van alle leerlingen, gesprekken voeren met leerlingen, ouders en externen, ondersteunen van de leerkrachten, het verder uitbouwen van het zorgbeleid,… . Kortom alles wat de school, de leerkrachten en de leerlingen kan doen groeien.

Ik kijk uit naar een fijn schooljaar en een goede samenwerking.

Juf Kathleen