Kosten

Middagkaarten

Door besparingen op de subsidies van Stad Mechelen zijn we genoodzaakt om € 0,50 per middag te vragen om een deel van de middagbegeleiders te vergoeden.
Dit kan door middel van een tienbeurtenkaart van € 5. Deze kunnen betaald worden op maandag aan de klasleerkracht. Er kunnen meerdere middagkaarten aangekocht worden door storting op rekeningnummer BE09 0682 3906 9257 met vermelding "middagkaart + naam kind + klas".

Maximumfactuur

Maximumfactuur voor materialen en activiteiten.

Wat valt hieronder?

• Activiteiten tijdens de schooltijd die niet strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en   ontwikkelingsdoelen: toneelbezoek, daguitstappen, sportactiviteiten, zwemlessen (buiten het ene jaar gratis zwemmen) ...

• Materialen die niet strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen.

• De school vraagt specifiek materiaal, zoals een bepaald tijdschrift of een bepaald type map.

 

Hoe hoog?

Voor dat soort kosten bestaat een maximumbedrag dat de school per schooljaar aan de ouders kan doorrekenen. Dat maximumbedrag noemt men ook de ‘scherpe maximumfactuur’.

Voor kleuters hangt het maximumbedrag af van hun leeftijd. Voor kinderen in de lagere school geldt het maximumbedrag per leerjaar. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Dit schooljaar mogen we voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage vragen van max. :

€ 45 voor alle kleuterklassen

€ 85 voor de lagere klassen.

Maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen.

Wat valt eronder?

Heel wat scholen organiseren meerdaagse uitstappen zoals  zee-, bos-, plattelandsklassen die (geheel of gedeeltelijk) binnen de schooluren vallen. Deze uitstappen zijn leerrijk en noodzakelijk voor het behalen van de eindtermen. Als je kind meegaat, kan de school jou daarvoor een bijdrage vragen. Ook daarvoor bestaat een maximumbedrag: de ‘minder scherpe maximumfactuur’.

Meerdaagse uitstappen die volledig buiten de schooluren plaatsvinden, zoals een reis in de vakantie, vallen niet onder de maximumfactuur.

Hoe hoog?

In het kleuteronderwijs bestaat geen minder scherpe maximumfactuur. De school mag geen bijdrage vragen aan de ouders voor meerdaagse uitstappen. Onze school kiest ervoor om dit niet te organiseren.

Voor een kind uit de lagere school is een basisbedrag voor de volledige duur van het lager onderwijs vastgelegd. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Daardoor kan het jaarlijks stijgen.

Voor dit schooljaar bedraagt de minder scherpe maximumfactuur aan het einde van het lager onderwijs maximaal 410 euro.

Opvangkaarten

 

De opvangkaarten kunnen ook betaald worden door storting op het rekeningnummer BE09 0682 3906 9257 met vermelding "opvang + naam kind + klas".