Opvang

Nabewaking

Voor- en naschoolse bewakingen

Ochtendbewaking van 07u10 en avondbewaking tot 18u00. Hiervoor moet men volgende vergoeding betalen via een scanner op het factuur opgenomen wordt.

07u10 – 08u10 € 0,75 per beginnend ½ uur

15u40 – 18u00 € 0,75 per beginnend ½ uur  

Concreet betekent dit:

- Uw kind komt vóór  7u10 naar  school, u betaalt €2,25

- Uw kind komt tussen 7u10 en 7u40 naar  school, u betaalt €1,50

- Uw kind komt tussen 7u40 en 8u10 naar school, u betaalt €0,75

- Uw kind wordt na school tussen 15u40 en 16u10 gehaald, u betaalt €0,75

- Uw kind wordt na school tussen 16u10 en 16u40 gehaald, u betaalt €1,50

- Uw kind wordt na school tussen 16u40 en 17u10 gehaald: u betaalt €2,25

- Uw kind wordt na school tussen 17u10 en 17u35 gehaald: u betaalt €3,00

- Uw kind wordt na school tussen 17u35 en 18u00 gehaald: u betaalt €3,75