Kersenklas K3

Hallo daar!

Ik ben juf Ilse en ik mag mijzelf de trotse juf van de 3e kleuterklas noemen. Samen met de 5 en 6 jarigen beleef ik ontzettend veel plezier in mijn klasje.

In onze klas wordt er heel veel aandacht besteed aan zelfredzaamheid. De kleuters leren zelfstandig werken, zelf activiteiten plannen, problemen oplossen en samenwerken met andere kinderen, respect hebben voor elkaar, ... Samen met onze klaspop Pompom vergroten  de kinderen hun kennis van de wereld en ontwikkelen zij sociaal-emotionele vaardigheden.

In de 3e kleuterklas wordt er al heel wat aandacht besteed aan “voorbereidend schrijven”. Met behulp van allerlei oefeningen kan de fijne motoriek ontwikkeld en verfijnd worden. Deze fijne motoriek is erg belangrijk voor het latere échte schrijven. In onze klas  zijn we veel bezig met fijn-motorische handelingen: het rijgen van parels, steeknagels, kinetisch zand, kleien, het leggen van kralen op de kralenplank... maar ook  met de vingers schrijven in zand, met scheerschuim, in verf, … groot-motorisch bewegen op muziek tijdens de wekelijkse schrijfdans mag er zeker ook niet aan ontbreken.

Ik hecht heel veel belang aan het feit dat de kleuters zich goed voelen in de klas. Een goed “welbevinden” zorgt er immers voor dat de kleuters zich “betrokken” voelen bij de activiteiten in de klas en zich dagelijks verder ontplooien want in de derde kleuterklas staat er heel wat te gebeuren. Uw kleuter zal immers klaargestoomd worden om over te gaan naar de lagere school.

Ik vind het alvast heel fijn om ze op een speelse en creatieve manier voor te bereiden op “de grote stap” naar het eerste leerjaar…

Elise Van Dessel

  Hallo, ik ben juf Elise.

  Op maandag kan je mij vinden in de Kersenklas als klasjuf.

  Ik geef in de Kersenklas de schrijfdanslessen.  

  Schrijfdans is een methode dat de kleuters “leert schrijven” vanuit hun natuurlijke bewegingen. Met   

  allerlei materialen zoals lijm, scheerschuim, verf, wascokrijtjes, krijtjes, stiften,… ervaren kleuters hoe ze 

  op een plezierige manier schrijfmotorische vaardigheden kunnen ontwikkelen.  Het schrijven en  

schrijftekenen wordt begeleid door muziek.

Als juf vind ik het belangrijk dat de kleuters zich goed voelen en graag naar de klas komen.

Ik kijk er alvast naar uit om samen met de kleuters op ontdekkingstocht te gaan in de klas.