Kiwiklas - K1

Kirsten Ferdinand Hallo, ik ben juf Kirsten.

Terwijl juf Isabel nog even geniet van haar kleine spruit neem ik tot en met de  kerstvakantie de klas even over. Toen ik dit nieuws kreeg was ik enorm enthousiast. Ik kan niet wachten om te beginnen.

Samen spelen, zingen, dansen, werken, ruzies oplossen, nieuwe dingen leren en   op ontdekking gaan is wat we doen. Samen met Rik, onze klaspop beleven we heel wat in de 1ste kleuterklas.

Vanuit verhalen, materialen en spullen van thuis werken we telkens naar een thema toe waarbij we de kinderen doen verwonderen van de wereld. Via de verschillende hoeken in de klas, de gezellige babbels in de kring en de ontdekkingen in de tuin maken we het thema groots en leerrijk!

Tot snel!

Juf Kirsten.

Hallo, ik ben juf Isabel.

Ik sta met veel plezier en enthousiasme in de 1ste kleuterklas.

Samen spelen, dansen, werken, lachen, verdriet hebben, ruzies oplossen, nieuwe dingen leren, verwonderd zijn, experimenteren … geeft me veel energie! Ook Rik, onze klaspop, beleeft vele avonturen mee.

Graag ga ik met de kinderen op stap in de echte wereld. De ontdekkingstocht gaat daarna verder in onze klas. Eerst gezellig in onze kring en nadien worden de hoeken van onze klas speels omgetoverd. Onbewust werken we aan taal, wiskunde, wereldoriëntatie, lichamelijke opvoeding en creativiteit. En dit allemaal met een speelse touch.

 

Methode
We werken met Confetti.
Confetti is een totaalmethode voor het kleuteronderwijs. 
Dit betekent dat in het aanbod van Confetti de doelen en inhouden uit de verschillende leergebieden (wiskunde, taal, l.o., wereldoriëntatie en muzische vorming) verwerkt zijn.
Uitgangspunt en basis hiervoor zijn het ontwikkelingsplan en de leerplannen.
Confetti werkt  vanuit belangstellingscentra en speelt in op de mogelijkheden van de eigentijdse hoekenklas.
Natuurlijk is er naast de methode ook nog voldoende ruimte voor de inbreng van de kinderen.
 

We leren met elkaar en van elkaar! Iedereen is uniek! Welkom in onze klas.

Contact tussen de school en ouders, ouders en school
Welke communicatiemiddelen zijn er?
Mondelinge communicatie, het heen- en weerkaftje of de vertelzakjes.
Heen- en weerkaftje: in het heen- en weerkaftje worden mededelingen genoteerd door de juf en de ouder(s). Het schriftje gaat letterlijk heen en weer tussen de school en thuis. Ook als u als ouder, omwille van uw werkuren, niet de gelegenheid heeft de leerkracht te spreken, kunt u er handig gebruik van maken. Het heen- en weerkaftje is een echte informatiebron.
Vertelzakje: de kinderen krijgen een vertelzak mee naar huis waarin ze materiaal mogen steken die te maken hebben met het thema waarover we leren. Het vertelzakje lokt taal uit, brengt de thuissituatie mee naar de klas en verrijkt de klas.
Axenroos
We werken dit schooljaar ook met de axenroos. Elke dier heeft een bepaalde eigenschap.
pauw (geven/aanbieden van persoon en/of bijzijn = zicht present stellen)
wasbeer (vroeger: vos) (aannemen vragen van persoon en/of bijzijn = waarderen)
bever (geven/aanbieden van goederen en/of diensten = zorgen)
poes (aannemen/vragen van goederen en/of diensten = genieten)
leeuw (geven/aanbieden van informatie en/of richtlijnen = leiden)
kameel (aannemen/vragen van informatie en/of richtlijnen = volgen)
havik (aanvechten)
steenbok (weerstaan)
uil (houden)
schildpad (lossen/ondergaan)
Iedereen heeft eigenschappen van àlle dieren in zich, want mensen zijn pas sociaal-vaardig als ze alle axen kunnen bewandelen, m.a.w. als ze zich kunnen aanpassen aan ‘de andere’.
Om het praten hierover te vergemakkelijken wordt elke positie benoemd aan de hand van een totemdier. Het gebruik van de dierennamen maakt de axenroos aanschouwelijk voor jongere
kinderen. Wij werken met de axenroos om kinderen sociale vaardigheden aan te leren vanaf de kleuterklas.
In onze klas hangt een takenbord van de axenroos. Een hele week mag één kind zich inleven in één dier. Zij maken zich de eigenschappen van elk dier eigen.
 
Beloningsbord / pauwenbord
Waarom een beloningsbord?
Kinderen verdienen een beloning voor wat ze al kunnen, voor wat ze zijn, .... Dit hoeft niet steeds met concreet materiaal te zijn, maar een visje op hun belongingsbord doet hen al glunderen! 'Waauw, kijk al eens wat ik kan!'