Belleke Trek vzw

logo vriendenkring

De vereniging organiseert allerlei activiteiten ter ondersteuning van de school. De meeste activiteiten zijn erop gericht geld in te zamelen, zoals de schoolkalender, quiz... Dit geld wordt geïnvesteerd in de school, zoals bvb voor de inrichting van de nieuwe refter (servies, bestek, gordijnen,…).

Maar evengoed tracht de vzw bij te dragen tot een warme school door juffen, schoolmedewerkers, ouders en andere betrokkenen samen te brengen door bijvoorbeeld al eens een drankje aan te bieden, de juffen (en meester) te verwennen op dag van de leerkracht, onze kinderen te trakteren op een schoolfuif bij de start van het nieuwe schooljaar… En we helpen de juffen bij schoolactiviteiten zoals kaas-en wijnavond, schoolfeest, ...

Wij vergaderen een 3-4 keer per schooljaar, waarvan de eerste keer midden september. 

Heb je zin om je te engageren (los of vast), of een leuk idee, laat het ons zeker weten! Je mag natuurlijk ook altijd één van de juffen aanspreken. Een mailtje naar belleketrek@debel.be sturen kan natuurlijk ook! 

Belleke-Trek is een vereniging van ouders, grootouders, sympathisanten… kortom, iedereen die onze school een warm hart toedraagt! Iedereen is welkom om lid te worden of om een vergadering bij te wonen waarop vertegenwoordigers van de school ook aanwezig zijn.