Kosten

Facturatie

Vanaf september 2018 zijn we gestart met een facturatieprogramma.  Alle gelden van scherpe en minder scherpe maximumfactuur worden in de toekomst zo verrekend. Elke maand ontvangt u een factuur die binnen de 14 dagen betaald worden.

Opvanggeld en betalend middagtoezicht wordt eveneens via dit systeem verwerkt.

Als er een activiteit georganiseerd wordt door VZW Belleketrek, vragen wij om niet op de schoolrekening te storten, maar om te storten op het rekeningnummer BE86 0688 9631 1450.

 

Extra info over maximumfactuur

De scherpe maximumfactuur: dit zijn bedragen voor ééndaagse uitstappen en voor activiteiten waaraan de klas deelneemt (bv. bezoek aan tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling …). 

Ook de zwembeurten behoren tot deze categorie (behalve het  jaarlijks verplicht aan te bieden gratis zwemonderricht voor  L1 en L2

Per schooljaar mag men voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage vragen van maximaal  

                        € 50 voor alle kleuterklassen

                        € 95 voor de lagere klassen.

De minder scherpe maximumfactuur : dit zijn bijdragen voor alle vormen van meerdaagse uitstappen binnen de onderwijstijd.  Dit zijn de GWP’s zoals bv. zee- en sportklassen.

Voor dit soort activiteiten mag men in de lagere school nog slechts € 440 euro voor de volledige duur van de lagere school vragen.